Home Actueel OV-nieuws Good Move (Brussel) - onze opmerkingen
Good Move (Brussel) - onze opmerkingen

TreinTramBus is vertegenwoordigd in de Gewestelijke Mobiliteitscommissie Brussel, waar de verschillende fases van het Mobiliteitsplan werden voorgesteld en besproken. De transparantie de inspraak bij de totstandkoming van dit plan verdient navolging en wordt hopelijk ook volgehouden bij de concrete uitvoering van de verschillende maatregelen. Brussel kan op dit gebied een nationale voortrekkersrol vervullen.
In het algemeen kunnen wij ons grotendeels vinden in de voorgestelde analyse, maatregelen en het ambitieniveau van het ontwerpplan. Het vormt een goede weerspiegeling van de mentaliteitswijziging die in Brussel al een tijdje geleden in gang gezet is. 

Toekomstig openbaarvervoernetwerk

Wij ondersteunen het streven om te werken aan één geïntegreerd OV-plusnetwerk, bestaande uit spoor-, metro-, tram- en busverbindingen van de verschillende vervoerders. TreinTramBus is voorstander van de geplande metrolijn tussen het Noordstation en Bordet maar het is essentieel dat er ook voldoende middelen beschikbaar blijven om te investeren in de verbetering en uitbreiding van het bovengrondse tram- en busnetwerk.


Ontwikkeling tramnet

Het kaartje op blz. 71 bevat een aantal interessante concepten die verdere uitwerking verdienen:

- Zuidelijke en westelijke tangent tussen Ukkel, Vorst, Anderlecht, Molenbeek en Jette (+/- huidige lijnen 7 en 49)
- Noordoostelijke tangent tussen Roodebeek en Bordet (lijn 45).

Ook op blz. 73 worden nog een aantal concrete projecten genoemd, maar het is even belangrijk wat er niet meer wordt vermeld:


- de vertramming van de drukke bus 71; In het Regeerakkoord wordt wel een vertramming van bus 95 voorgesteld.
- de verknoping van de tramlijnen op de Koningsstraat met het Centraal station. Een tramlijn 95 zou de tramsporen reeds tot het Centraal station brengen, de link naar de Koningsstraat en Schaarbeek is dan een missing link.
- een tramverbinding vanaf het Weststation richting Peterbos en Anderlecht

Hoewel er ongetwijfeld prioriteiten moeten worden gesteld, vragen wij om deze projecten nu reeds in de planning op te nemen zodat ze verder kunnen worden bestudeerd en voor uitvoering kunnen aansluiten op de op korte termijn uitgevoerde uitbreidingsprojecten. Gezien de continue reizigersgroei bij de MIVB zal binnen enkele jaren wellicht op nog een aantal corridors een vertramming moeten worden overwogen.


Voor de bediening van Neder-Over-Heembeek zal een keuze moeten worden gemaakt tussen een excentrisch tracé via de Oorlogskruisenlaan of een tracé dat minder rechtlijnig is maar wel centraler in de bewoning is gelegen. Tenzij het op termijn de bedoeling is deze geplande tramlijn te verlengen naar Vilvoorde of Grimbergen en deze ook een voorstedelijk karakter zou krijgen, dringen wij erop aan ook de haalbaarheid van een centraler gelegen tracé door Neder-over-Heembeek te onderzoeken.


Intergewestelijke lijnen De Lijn en TEC

In samenwerking met de andere gewesten moet ook werk gemaakt van hoogwaardige bus- of tramcorridors op de assen die niet door het spoor worden bediend en die eveneens een belangrijke structurerende rol kunnen spelen binnen het Brusselse netwerk:

- Richting Wemmel en Grimbergen in het noorden (met aansluiting op de metro bij de Heizel)
- Corridor A12 richting Meise, Londerzeel en Willebroek (Brabantnet)
- Corridor Haachtsesteenweg richting Cargo en verder (in aansluiting op metro 3)
- Corridor Leopold III-laan richting Brussels Airport (Brabantnet)
- Corridor Leuvensesteenweg Richting Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem / Sterrebeek (corridor zonder metroaansluiting in de rand)
- Corridor richting Overijse en Hoeilaart (aansluiting op metro bij H. Debroux)
- De bediening van Shopping Drogenbos en Ruisbroek (verlenging van lijn 4)
- Corridor Bergensesteenweg richting Sint-Pieters-Leeuw en Halle (aansluiting op de metro en trein bij Coovi)
- Corridor Ninoofsesteenweg (aansluiting metro en trein bij het Weststation)
- Richting Zellik, Groot-Bijgaarden en Asse (aansluiting op trein en metro bij Simonis, maar een verlenging van metro 2/6 naar het westen verdient verder onderzoek)

Op twee van deze assen werkt De Lijn aan een tramproject. Wij zijn ervan overtuigd dat daar ook op enkele andere corridors voldoende potentieel voor is. Voor korte verlengingen, zoals richting Wemmel of Zellik, lijkt een verlenging van een MIVB-tramlijn de meest logische optie; voor verdere verlengingen lijkt De Lijn de logische exploitant. Niettemin zou dit voor de reiziger, in een logica van geïntegreerde tarieven in de rand, in de praktijk geen verschil mogen maken.

Als eerste stap moet ook voor de bestaande bussen veel sterker worden ingezet op een hoge frequentie, voldoende capaciteit en een optimale doorstroming zodat het OV-aandeel tussen de rand en het Brussels Gewest kan worden versterkt. Het spreekt voor zich dat Brussel die corridors niet alleen kan realiseren maar het lijkt ons wel nuttig de ontwikkeling van die HOV-corridors als doelstelling op te nemen voor overleg met de andere gewesten, MOW en De Lijn.


S-net

Voor het S-net onderschrijven wij de visie dat er minstens om het half uur, in de spits om het kwartier, een trein moet rijden om in een stedelijke context een rol van betekenis te kunnen spelen. Gelet op de infrastructurele beperkingen en op de noodzaak om de betrouwbaarheid en stiptheid te verbeteren, is het wellicht raadzaam het S-net op korte termijn op enkele punten bij te sturen:

- S4 vanuit Aalst en Jette naar Etterbeek om het half uur laten rijden maar niet meer doorkoppelen naar Vilvoorde maar richting Ottignies

- S7 de hele dag om het half uur laten rijden tussen Vilvoorde, Merode, Delta en Halle.

Het aantal versnijdingen wordt hierdoor beperkt en het net wordt leesbaarder.

Voor de toegankelijkheid van de NMBS-stations is een inhaaloperatie nodig. Het station Bordet, waar enkele jaren geleden hellingen naar de perrons werden aangelegd, kan hier als model dienen wanneer de hoogteverschillen niet te groot zijn.

Lijn 28 wordt vandaag, met slechts één trein per uur, onderbenut. Meer treinen afleiden naar deze as is echter alleen aanvaardbaar als er geïntegreerde tickets en abonnementen komen die ook in de rand gelden.


Internationaal verkeer

TreinTramBus onderschrijft de wens om het internationaal treinverkeer opnieuw beter te ontwikkelen, met name op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel, maar ook op andere verbindingen. In dat verband staan wij positief tegenover de plannen van Flixtrain om, naast de Thalys, opnieuw een klassieke treinverbinding aan te bieden tussen Brussel, Noord-Frankrijk en Parijs.

Voor de langeafstandsbussen heeft Brussel dringend nood aan een of twee degelijk uitgerust internationale busstations. Belangrijk hierbij zijn degelijke en veilige wachtaccommodatie voor reizigers, de aanwezigheid van personeel voor informatie, reisadvies en een goede verknoping met het bestaande openbaar vervoer. Om de eerlijke concurrentievoorwaarden ten opzichte van het spoor te waarborgen, moeten exploitanten van langeafstandsbussen, net als spoorwegmaatschappijen, verplicht worden dit station te gebruiken en een correcte vergoeding voor de dienstverlening te betalen. Liefst zien we zo'n busstation verschijnen in de nabijheid van een station met goede wegverbinding naar de ring.


Actieprogramma's

Hieronder formuleren we enkele opmerkingen bij de voorgestelde acties: 

Ref.

Actie

Opmerking

A.1

Zone 30

Geen bezwaar voor ontsluitende tram- en buslijnen maar voor intergewestelijke lijnen en het OV-plusnet is 30 km/u over lange afstand niet wenselijk.

A.6

Grote emblematische openbare ruimten vernieuwen

Er zijn zeker nog grote pleinen die een heraanleg verdienen maar een snellere uitvoering dan bv. Rogier of Flagey is wenselijk.

B.5

Performanter bovengronds OV

Om de gemeenten mee te krijgen, kan gewerkt worden met convenanten met een beter aanbod of financiële compensaties voor gemeenten die meewerken aan maatregelen om de doorstroming van het OV te bevorderen.

B.6

Structurerend OV

Op de intergewestelijke corridors die niet tot het Brabantnet behoren kunnen op korte termijn busbanen met voorrang bij de kruispunten worden gecreëerd, b.v. op de Keizer Karellaan.

C.1

MaaS

Het openbaar vervoer moet de ruggengraat blijven van het mobiliteitssysteem. Andere spelers worden het beste opgenomen in één tarief- en betaalsysteem om de wildgroei aan afzonderlijke deelsystemen in de hand te houden en ervoor te zorgen dat alle delen van het Gewest, en bij voorkeur ook de nabije rand, afgedekt worden.

C.2

Geïntegreerde infopunten

Een goede spreiding van info- en verkooppunten in het gewest is wenselijk en kan gemakkelijker worden gerealiseerd als de verschillende vervoerders samenwerken.

C.5

Toegankelijk openbaar domein en vervoer

Dit is wellicht het grootste werkpunt voor Brussel, met name voor het bovengrondse net en de kleinere treinstations van de NMBS. Bij het bovengrondse net is er zowel wat toegankelijkheid als informatie betreft een inhaaloperatie nodig voor de haltes van De Lijn en de TEC. Bij de NMBS zijn een aantal strategische knooppunten, zoals bv. Etterbeek, Meiser, Groot-Bijgaarden of Schaarbeek, nog niet toegankelijk.

C.8

Stations en knooppunten

Enkele sterk verwaarloosde haltes, zoals Bockstael, maar ook het Zuidstation of het CCN, moeten dringend worden aangepakt. Het gebrek aan onderhoud, netheid en sociale veiligheid van die stations schrikt potentiële gebruikers af.

C.10

Internationaal busstation

Brussel heeft nood aan een of twee volwaardige busstations die goed verknoopt zijn met het structurerend OV.

E.2

Partnerschap met de 19 gemeenten

 

 

 

Share/Save/Bookmark
Commentaar (5)add comment

Harshan Uruthiranantha Sarma said:

Good Move (Brussel)
Beste

Zijn er enkele MIVB-lijnen die Vlaamse bestemmingen hebben? Zo ja, welke lijnen en welke bestemmingen?
 
donderdag 03 oktober 2019 om 21:42
Stemmen: +1

Rian van der Borgt said:

MIVB-lijn naar Vlaanderen
@HARSHAN URUTHIRANANTHA SARMA
Er zijn trams naar Tervuren en bussen naar Vilvoorde en de luchthaven. En misschien nog wel meer, zie het netplan op de MIVB-website.
 
vrijdag 04 oktober 2019 om 13:02
Stemmen: +1

Harshan Uruthiranantha Sarma said:

RE: MIVB-lijn naar Vlaanderen
@RIAN VAN DER BORGT

Heel erg bedankt! Maar verder heb ik gezien dat er ook een tram naar Groot-Bijgaarden gaat, niet? Deze gemeente ligt ook in Vlaanderen, niet?
 
maandag 14 oktober 2019 om 08:11
Stemmen: +0

Guy Cools said:

RE: MIVB-lijn naar Vlaanderen
Volgende MIVB-lijnen hebben haltes buiten het BHG:
B 12 (Zaventem)
T 19 (Groot-Bijgaarden)
T 32 (enkel 's avonds, Drogenbos)
B 37 (Linkebeek)
T 39 (Kraainem en Wezembeek-Oppem)
B 43 (Linkebeek)
T 44 (Tervuren)
B 47 (Vilvoorde)
B 50 (Drogenbos, Ruisbroek en Lot)
B 58 (Vilvoorde)
B 65 (Machelen)
B 76 (Kraainem en Wezembeek-Oppem)
B 77 (Kraainem en Wezembeek-Oppem)
T 82 (enkel overdag, Drogenbos)
B 98 (Drogenbos)
 
woensdag 13 november 2019 om 21:42
Stemmen: +0

Guy Cools said:

RE: MIVB-lijn naar Vlaanderen
Ik was er nog een vergeten:
B 42 (Kraainem)
 
woensdag 13 november 2019 om 21:49
Stemmen: +0

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

Laatste reacties

 

ndm-lid-van

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12