Home Actueel Blog TTB analyseert voorontwerp decreet basisbereikbaarheid
TTB analyseert voorontwerp decreet basisbereikbaarheid
Geschreven door Grandsart Delphine   
dinsdag, 21 augustus 2018 13:24

TreinTramBus maakte een analyse van het voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, dat door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd op 20 juli 2018. De conclusies?

TreinTramBus hoopt dat de invoering van de basisbereikbaarheid het startpunt kan zijn voor een geïntegreerd en toekomstgericht beleid op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Dat is zonder meer een must om in Vlaanderen een broodnodige modal shift tot stand te brengen. De responsabilisering en de grotere ambitie op het gebied van doorstroming zijn eveneens belangrijke elementen. Alles staat of valt echter met voldoende budgetten en de keuzes die op dat gebied, hopelijk conform het STOP-principe, worden gemaakt.

In het decreet ligt de nadruk zeer sterk op kostenefficiëntie en veel minder op de openbare dienstverlening aan de reiziger of de verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Het voorontwerp van decreet moet echter nog op talrijke punten worden verduidelijkt of aangevuld, o.a. middels een aantal uitvoeringsbesluiten, onder meer op het gebied van aanbods- en kwaliteitsnormen en tariefintegratie. Geïntegreerde informatie, dienstregelingen en tarieven zijn geen bijkomstigheden maar essentiële randvoorwaarden die bepalen of iemand al dan niet voor het openbaar vervoer kiest. Het is dan ook essentieel dat die punten goed worden geregeld vooraleer men de basisbereikbaarheid op het terrein uitrolt. Om een verdere versnippering te vermijden moeten goede afspraken worden gemaakt over de coördinatie tussen de verschillende vervoersregio's en tussen de vervoersregio's en andere belangrijke partners, zoals de NMBS of MIVB.

Een fundamenteel probleem is het onduidelijke juridische statuut van de vervoersregioraden. Volgens het decreet lijkt het om overlegorganen te gaan maar in de praktijk zullen zij kunnen beslissen over de besteding van grote sommen overheidsmiddelen en beslissingen nemen die een belangrijke impact hebben op de mobiliteit van de burger. Het is helemaal niet duidelijk of en hoe een burger verzet kan aantekenen tegen beslissingen van de vervoersregioraad.

De bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur van de vervoersregio's en de inspraak van de gebruikers zijn ontoereikend. Het is zonder meer onbegrijpelijk dat de gebruikers en het middenveld nauwelijks een stem krijgen in een systeem dat heet vraaggestuurd te zijn. Naar analogie met wat er in Nederland bestaat (LOCOV en de ROCOV's) dringt TreinTramBus aan op structureel overleg met de reizigers en op een maximale transparantie. Ervan uitgaande dat alle partijen samen werk willen maken van een beter en efficiënter openbaar vervoer, kan dat het draagvlak voor de basisbereikbaarheid alleen maar versterken.

Klik hier voor de volledige nota

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

Laatste reacties

 

ndm-lid-van

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12